:: Pár slov o naší poradně ::

 

OTEVŘENO:

PO: 10 - 17 HOD. 

ST: 10 - 16 HOD.

Doporučujeme si konzultaci nejlépe předem e-mailem či telefonicky domluvit z důvodů, kdy můžeme mít jednání v zájmu klienta apod. a nemuseli bychom být v danou hod. přítomní. 

Ostatní dny na objednávku - v akutních případech.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud si nevíte rady v jakékoliv životní situaci, už nevíte kudy kam, nevíte na koho se obrátit, jsme tady pro Vás a nabízíme Vám naše služby.

Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Pomůžeme Vám řešit Vaši tíživou situaci a to tak, že budeme Vašim průvodcem až do jejího vyřešení.

Můžeme Vám také pomoci v jednáních s institucemi a úřady, předat kontakty na další odborníky atd. Taktéž Vám můžeme pomoci s vypracováním písemnosti k úřadům, soudům, institucím apod. Jsme zde především pro sociálně slabé občany, tedy naše služby jsou dostupné všem.

Našim záměrem bylo poskytovat služby zcela bez úhrady, ale jelikož nejsme v současné době dotováni státem ani jinou institucí a provoz poradny financujeme výhradně z vlastních zdrojů, jsme nuceni poskytovat služby za příspěvek na chod poradny. U klientů kde to sociální situace umožňuje, vybíráme příspěvek nutný k financování chodu poradny, ve výši 100,- - 500,-Kč za konzultaci.

Výše příspěvku se odvíjí od sociální situace a finanční solventnosti klienta a také od služeb, které klient po poradně požaduje (viz příspěvky za konzultace a nadstandardní služby zveřejněné v poradně). Vybrané příspěvky slouží výhradně na dofinancování činností a provozu poradny.

Sociálně slabým klientům (např. bez domova) jsou poradenské konzultace poskytované bez příspěvku, nikomu nesmí být konzultace pro jeho sociální situaci odmítnuta. Nadstandardní služby a pomoc s oddlužením jsou řešeny individuálně.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMŮŽEME VÁM RADOU NEBO SE SEPSÁNÍM RŮZNÝCH PODÁNÍ - ODDLUŽENÍ, ŽALOBY, ODVOLÁNÍ, SMLOUVY – DAROVACÍ, KUPNÍ, NÁJEMNÍ APOD.

PORADENSKÉ SLUŽBY A POMOC poskytujeme v těchto oblastech:

 • ODDLUŽENÍ - insolvence
 • sociální a sociálně právní oblast
 • občansko-právní vztahy
 • exekuce
 • žaloby, platební rozkazy, smlouvy
 • rodinné právo
 • rozvody, péče o děti, výživné
 • vypořádání SJM
 • mezilidské vztahy
 • ochrana spotřebitele
 • pracovní právo
 • dluhy – vymáhání i splácení, zadluženost
 • problematika bydlení
 • správní řád
 • trestní řád
 • lidská práva
 • rasová a diskriminační problematika
 • a další dle aktuální potřeby

Vedeme klienta od vstupní konzultace až po dořešení jeho problému. Snažíme se o to, aby potřební občané svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných neřešitelných situací a problémů.

Edelmannů palác - naproti orloje